Pages Menu
Rss
Categories Menu

Eerstvolgende buurtvergadering

_
donderdag 18 september om 20.30u
in zaal Cortina.

> meer info over de buurtvergaderingen.

Eerstvolgende activiteit

_
OPSTELLING MUZIEK ID WIJK EN STRAATBRUNCH
zondag 6 JULI

> komende activiteiten.

in de kijker

reuzenstoet2014

Recentste Nieuws

speelstraat | van geertstraat

Posted on Jul 14, 2014 in al ons nieuws | 0 comments

Beste Buren

Vanaf vandaag hebben we toestemming om 2 weken (dus van 14/7 t/m 25/7) speelstraat te houden in het eerste stuk van de van geertstraat (vanaf de carnotstraat tot net voor Sanico). We mogen de straat dagelijks afsluiten van 12u t/m 20u.
Ik zal zelf proberen zo veel mogelijk aanwezig te zijn, maar het is wel de bedoeling dat je zelf je kindertjes wat in het oog houdt. De politie heeft ons gevraagd om owv de veiligheid aan de kant van de carnotstraat een ‘sas’ te maken met de dranghekken. Als deze er nog niet zouden staan, zet ze dan eerst vooraleer je uw kinderen laat spelen.

Alvast veel buitenspeelplezier gewenst!

Groeten
Ties

Uitnodiging hoorzitting | Voorstel herinrichting Kroonstraat

Posted on May 20, 2014 in nieuws VOOR de buren | 0 comments

_
Donderdag 22 mei 2014 om 20 uur in het districtshuis

Beste buurtbewoner,

De Kroonstraat is een drukke verbindingsweg tussen twee invalswegen van de stad – de Turnhoutsebaan en de Plantin Moretuslei – dwars door een dichtbevolkte woonwijk. Vooral veel fietsers maken er gebruik van in twee richtingen. De stoepen zijn smal en er wordt vaak op geparkeerd. Reeds in 2011 had het districtsbestuur plannen om de straat verkeersveiliger in te richten. De onopgeloste discussie over de verkeerscirculatie in de wijk heeft de uitvoering van die plannen belemmerd.

Het nieuwe districtsbestuur heeft de heraanleg van de Kroonstraat opnieuw opgenomen in zijn meerjarenplanning. Op de bewonersvergadering van donderdag 22 mei 2014 wil het bestuur met u het concept – met de grote uitgangspunten voor de heraanleg – bespreken. Op een volgende vergadering zal dan het concrete ontwerp met de buurtbewoners worden besproken. De uitvoering van de heraanleg is gepland in 2016.

Maar eerst willen we op donderdag 22 mei 2014 om 20 uur in het districtshuis (Moorkensplein 1) uw mening horen over het concept voor de heraanleg.

Wil u erbij zijn laat het dan weten via de dienst wijkoverleg:
Telefoon 03 633 85 17
Mail wijkoverleg.borgerhout@stad.antwerpen.be

Met vriendelijke groeten, namens het districtsbestuur

Stefan Nieuwinckel
Districtssecretaris

Roger Koreman
Districtsschepen openbare werken

Stedelijk wijkoverleg Borgerhout
Samen Leven | Woonomgeving | Stedelijk Wijkoverleg
Groeningerplein 1, 2140 Borgerhout
tel + 32 3 633 85 17 | fax +32 3

den Dreihoek plant de ringlandvlag! OPROEP

Posted on May 16, 2014 in nieuws VOOR de buren | 0 comments

_
Allen,

Op maandag 19 mei ondersteunen wij, de buurtbewoners van den Dreihoek, de actiegroep van Ringland door het bijwonen van het hijsen van de Ringland vlag!

Afspraak om 17.15u aan de buurtbank (Van Leentstraat-binnenplein), om er samen naar toe te fietsen, of om 17.30u daar ter plaatse.
Dit is aan de afrit Borgerhout, tegenover de Erasmus kliniek, achter de zandbergen.

Wil je meer info over Ringland, vanaf 17u zijn er Ringlanders ter plaatse om al je vragen te beantwoorden!

Tot dan!

els,
voor buurtbewonersgroep den Dreihoek