Online bevraging over leefbaarheid en mobiliteit in den Dreihoek

We hebben het geluk om in een leuke stadswijk te wonen, maar wie droomt niet van nog meer woonkwaliteit in onze buurt? Via een bevraging willen we jouw huidige knelpunten en noden van onze buurt rond mobiliteit en leefbaarheid in kaart brengen.

Waarom deze bevraging? In de komende jaren worden de straten van onze buurt heraangelegd. We willen informatie van buurtbewoners aan het stadsbestuur en districtsbestuur bezorgen.

Om jouw advies voor te bereiden en zoveel mogelijk bewoners te betrekken, doet de buurtvereniging ‘Den Dreihoek’ een bevraging bij alle buurtbewoners.

Waar kan ik de bevraging invullen? Vul de bevraging online in tegen uiterlijk 31 maart, https://formulier.dendreihoek.be/stratenbevraging, het duurt iets meer dan een kwartiertje. Via bovenstaande link vindt u ook meer info omtrent de bevraging terug.

De mening van iedere buur telt. Vandaar een oproep om bovenstaande link bij uw buren te verspreiden - wij beschikken niet over iedereen zijn contactgegevens.

Info of hulp nodig ? straten@dendreihoek.be of contacteer je straatverantwoordelijke (gegevens onder https://formulier.dendreihoek.be/stratenbevraging)

De resultaten van de bevraging zullen 24 april worden voorgesteld op het volgende burenoverleg. Alvast hartelijk bedankt! Beste groeten,