Bevraging omtrent groen in de buurt. Den dreihoek heeft jouw input nodig.

We willen met de buurtbewoners de handen uit de mouwen steken om onze straten te vergroenen door het aanleggen van een geveltuin met gratis planten, het plaatsen van bloembakken op de vensterbanken en het installeren van gedeelde regentonnen aan de straatzijde.

Wil jij een leuke geveltuin met planten? Wil je graag meehelpen bij het aanleggen van groen in de buurt? Geef ons jouw keuze door, voor maandag 27 juli via de bevraging.

Om gedeelde regentonnen aan de straatzijde te financieren zetten we een crowdfunding op. Via deze crowdfunding kunnen we samen sparen om onze wijk te vergroenen en te verduurzamen. Je kan geheel vrijblijvend een bijdrage doen via https://www.gofundme.com/f/den-groenen-dreihoek.

Het “Den groenen Dreihoek” team.

Survey regarding Green in the neighbourhood. Den Dreihoek needs your input.

As a neighbourhood we want to make our streets greener with front garden with free plants, placing flower boxes on the windowsills and installing shared rain barrels on the street side.

Do you want a nice front garden with plants? Would you like to help with the implementation of green in the streets? Give us your choice by Monday July 27, using the survey

We are setting up a crowdfunding to finance shared rain barrels on the street side. Through this crowdfunding we can save together to green our neighborhood and make it more sustainable. You can make a contribution via https://www.gofundme.com/f/den-groenen-dreihoek.

Team “Den Groenen Dreihoek”.

Groenen dreihoek.
Groenen dreihoek.